Skriv gärna till oss

Ledning och beslutsfattare

Klotterkonsulten AKS AB är ett företag uppbyggt på flera olika företag i olika regioner. Huvudkontoret och divisionskontoret för region mitt finns i Stockholm. Division region norr är beläget i Luleå och division region syd är beläget i Kungsbacka utanför Göteborg.

Ledande befattningshavare

VD Koncernchef

Kristian Skibdal +46 (0)704-24127
kristian@klotterkonsulten.se

Ekonomi Sverigegruppen

Åsa Jacobsson +46 (0)735-176672
asa@klotterkonsulten.se

Division Norr

Mattias Karlsson +46 (0)706-205800
mattias.k@klotterkonsulten.se

Division Syd

Tomas Roos +46 (0)735-164050
tomas.r@klotterkonsulten.se

Klotterkonsulten AKS AB`s ägare 2007-12-01

Klotterkonsulten AKS AB ägare är Skibdal Capital Management AB (SCM AB) som är ett privat investmentbolag. SCM AB investerar i bolag med inriktning med anknytning till fastighets och infrastruktur relaterade produktportföljer.

För mera information gå in på www.skibdal.se