Skriv gärna till oss

Eftersom kvalitet och miljöarbete är ett fortlöpande och utvecklande arbete förändras och förnyas hela tiden vår policy. Vi arbetar enligt ISO principen med egenkontroller och avvikelserapporter som viktiga delar av vårt dagliga arbete.

Varje arbetsinsatts leder till en egenkontroll där det framgår vad som gjorts och vilket material som använts, när det kan tillämpas fotodokumenteras arbetet.

Vi använder endast leverantörer som är dokumenterat seriösa och som i tillämpliga fall underkastar sig kontroll av utomstående kontrollorgan som t.ex. kemikalieinspektionen. Förpackningar återanvändes eller lämnas för återvinning och leverantörerna är naturligtvis anslutna till REPA-registret.

Kvalitetspolicy för Klotterkonsulten AKS

Omfattning: Denna kvalitetspolicy omfattar alla som arbetar för Klotterkonsulten AKS såväl underentreprenörer som nyöppnade filialer i Sverige.

Ansvar: Företagets VD är ansvarig för att alla arbetsledare förstår och efterlever kvalitetspolicyn, arbetsledarna är i sin tur ansvariga för att anställda under deras arbetsledning förstår och arbetar efter kvalitetspolicyns uppsatta mål.

Syfte: Att uttrycka vårt kvalitetstänkande och öka företagets kvalitetsengagemang.

Referens: Kvalitetsäkringssystemet ISO 9 001 / 9 002 Klotterkonsulten AKS (Anti Klotter System) har som målsättning att utföra alla sina uppdrag med högsta möjliga kvalitet i alla led. Vi skall tillgodose kundens behov på bästa möjliga sätt både ekonomiskt och långsiktigt.

1. Klotterkonsulten AKS skall kontinuerligt undersöka alla nya och gamla sanerings/rengöringsmetoder för att på så sätt i varje arbetsuppgift kunna ge våra kunder det absolut bästa resultatet. Dessa kunskaper ger oss vårt unika kunnande som även i framtiden skall befästa vår position som kunskapsspjutspets inom vår bransch.

2. Klotterkonsulten AKS skall enbart använda kemikalier, förbrukningsmaterial och maskiner från välrenommerade leverantörer som tar sitt ansvar ifråga om miljöhänsyn samt tillåter kontroll av deras produkter av utomstående kontrollorgan. Modern vetskap om kemikalier hand i hand med branscherfarenhet ger bästa möjliga resultat med optimal miljöhänsyn.

3. Klotterkonsulten AKS skall enbart använda utrustning från välrenommerade leverantörer vilket borgar för att varje enskild arbetsuppgift utförs med maximal driftsäkerhet, kvalitet, säkerhet och ekonomi för våra kunder.

Klotterkonsulten AKS är ett specialiserat klottersaneringsföretag och skall så förbli.

Vi skall först och främst endast syssla med verksamhet som har med graffiti och klotter att göra.

Vår kunskap våra kunders trygghet.

Egenkontroll och dokumentering av våra uppdrag skall vara en viktig del av varje arbete. Eventuella avvikelser dokumenteras och användes för kunskapsåterföring så att förebyggande arbete kan utföras inför framtiden.