Skriv gärna till oss

Luleå kommun har antagit handlingsplan mot klotter

LuleåBrå har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett handlingsprogram för att minska klotter och skadegörelse.

Programmet bygger på fem angreppssätt: påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra graffiti och samordna. Tillsamman utgör det en helhet som ställer krav på samverkan och samplanering.

Leave a comment:

* required